Skogsinfo - Partnerutskick

Partnerutskick Skogsinfo.se 16 100 mottagare

Har du en bra produkt eller tjänst för skogsbranschen, men har svårt att nå ut med information om det, då skall du prova Skogsinfo.

Via våra epostutskick når du här 16 100 mottagare som direkt är verksamma inom det praktiska arbetet kring skogen. Du når t ex aktiva skogsägare, skogsentreprenadföretag, skotarägare, företag inom skogsservice/skogstjänster, skogsmaskiner, virkes-/skogstransporter, virkesinköpare, sågverk, mm.

Framställning av material/layout ingår i priset och görs tillsammans med Skoginfo.

E-postutskick

Med överlägset lägsta kundkontaktskostnad kan du nå fram till tiotusentals mottagare aktiva inom skogssektorn - aktiva skogsägare, skogsentreprenadföretag, skotarägare, företag inom skogsservice/skogstjänster, virkes-/skogstransporter, virkesinköpare, sågverk, mm.

Skillnaden mellan vårt erbjudande och traditionell webbannonsering är att vi skickar erbjudandena till rätt målgrupp direkt i deras mailbox. Intresset för våra olika partnerutskick har ökat markant under senaste året, och allt fler företag väljer att göra kampanjer med flera utskick. Detta då företagen vid våra Partnerutskick sett en tydlig ökning av trafiken till sina hemsidor, webshoppar mm. E-postutskicken genererar affärer och är även relationsskapande, varumärkesbyggande samt kostnadseffektivt. E-posten är kostnadseffektiv i relation till andra kommunikationsformer, jämför gärna andra kundkontaktkostnader.

Detta är ett väl beprövat koncept som vi under lång tid arbetat med, se länkarna nere till höger. Där kan du se exempel på tidigare utskick till målgrupper inom lantbruk, hästnäring samt entreprenadverksamhet.

Skogsinfo.se ingår i Skogsägare/Lantbruksfakta, som uteslutande arbetar med information kring det svenska skogs- och jordbruket.

Vi har uppgifter om alla ägare av skogs- och jordbruksfastigehet samt inriktning på deras verksamhet. Vi uppdaterar kontinuerligt samtliga ägarförändringar och nya ägare till skogsfastigheter. Vi har även uppgifter kring alla avverkningsanmälningar och kan enkelt ta fram uppgifter på t.ex de som inlämnat avverkningsanmälan utan ombud.

Det finns möjlighet att köpa utdrag ur våra olika register, som då levereras via excelfil.

Kontakta oss för mer information kring möjligheterna att göra urval och köp av adressfiler.
Desssutom ger vi ut de tryckta länsvisa utgåvorna av "Skogsägareförteckningen".

Beställ/läs mer på skogsagare.se

Detta ingår när ni bokar ett partnerutskick:

  • Ni står som avsändare för e-postutskicket
  • Vi utformar innehåll och layout i samråd med er
  • Ni bestämmer tidpunkt för utskicket
  • Ni kan få återkoppling hur er kampanj har gått, och få veta hur många som öppnat resp. aktivt klickat sig vidare

Ta kontakt med oss nu för att se hur vi kan hjälpa dig!

E-postkommunikation kan användas i hela marknadskommunikations-processen, från att bygga varumärke, driva trafik till hemsidan, marknadsföra specifika erbjudanden, till att erbjuda kunderna snabb service. Hålla kontinuitet i sin kommunikation med kunder och prospects för att uppnå bästa tänkbara resultat, vilket också detta erbjudande baseras på.

Här under har vi länkar där vi samlat några av våra tidigare e-postutskick inom andra målgrupper, vi hoppas att det kan inspirera dig till ditt egna e-postutskick.
Kontakta oss för exakt prisuppgift.

Länk till tidigare partnerutskick:

Skogsinfo

Länkar till tidigare partner- utskick inom andra områden:

Lantbruk Entreprenad Allt för hästen

Anmäl dig till Skogsinfos nyhetsbrev

Skriv in din epostadress här så missar du inga bra erbjudanden gällande produkter och tjänster för dig som är skogsägare / skogsentreprenör eller på annat sätt är verksam inom skogsnäringen.